PRODAJA I MARKETING

Za sve upite vezane za cijene oglasnih formata, mogućnosti oglašavanja i druge oblike suradnje, kontaktirajte:

Hrvoje Milaković

svijetf@gmail.com